Ny forteljar?

Har du blitt spurd om å bli intervjua? 
Eller lurar  du på om du skal melda deg på? 
Her kjem litt informasjon om kva det går ut på:

Bjørn Enes - om å bli intervjuaKvifor intervjuar me?
Alle har ei forteljing å dela. Kvar einaste av oss er unike kjelder til ein del av historia om vår tid og vår nære fortid. Framtida treng eit rikt kjeldemateriale om dette, og når det no har blitt så enkelt og så billegg å ta vare på munnlege foreteljingar frå "vanlege folk" - då må me gjera det. 

Me treng å lagra forteljingar om levetida vår -  korleis det var å veksa opp i lokalsamfunnet, og korleis det såg ut.  I dag veit me for eksempel at det er interessant å høyra om grasbøane i bygda, for i dag er dei grodde til med skog.  For førti, femti år sidan visste ingen at det kunne bli interessant. På same vis kan ting som i dag er kvardagslege og sjølvsagte bli veldig viktige for folk i framtida. 

Me treng å høyra om skuletida, og arbeid og reidskapar og måtar me laga ting på. Mykje kunnskap blir borte når nye verktøy kjem. Og me treng å minnast korleis me arbeidde saman - og korleis me var saman på fritida.  

Store hendingar er viktige å ha mange kjelder til. Det er ikkje nok med ein offisiell rapport eller eit avisreferat om kva som hende. Alle involverte såg hendinga på ulikt vis, alle er  tidsvitner. 

Ikkje berre for framtida:
Å dela forteljingane her og no har også fått ein ny verdi. For den moderne arbeidsdelinga og modere kommunikasjonar og organsering har gjort at me veit mindre enn før om kvarandre.  "Ghettoisering" er blitt eit trekk ved tida. Mange kjenner berre folk som liknar på dei sjølve. Derfor har det å dela forteljingar også verdi for samtida!  

Du bestemmer bruken:
Før me startar opptaket, gjer me ein avtale om at du kan angra etterpå og bestemma deg for likevel ikkje å dela opptaket. Her er avtaleteksten som me foreslår. 
Korleis foregår det?
Intervjuopptak  går føre seg i Studio 1 i musikkavdelinga på Bergen off. bibliotek. Det er enkelt, avslappa og hyggeleg.  Det er ein vanleg samtale mellom ein nysgjerrig intervjuar og ein (eller fleire) forteljarar med verdfulle kunnskapar og minnerike opplevingar å sjå tilbake på. 

Dei nyssgjerrige er - i dette prosjektet -  ein av  desse :Bjørn Enes:
Gamal industriarbeidar, journalist i mange år, no entusiastisk minnesamlar og leiar av Memoar.  Busett i Bergen, men mange kjenner han som Kristiansandar.


(Me arbeider med å avklara fleire intervjuarar)

Me brukar nokre knøttsmå kamera som du gløymer før fyrste minutt er unnagjort.  Du har full kontroll på opptaket - du får det på epost ein dag eller to etter opptak, og det er du som bestemmer om det skal delast med nokon. 

I dette prosjektet vil me gjerne vera fleire som intervjuare deg på ein gong, både ein av oss fire  og opp til fleire lokale. Det er både for at intervjuet skal bli best råd - og for at me intervjuarane skal læra av kvarandre.  
Comments