Forteljarane

Hovudaktiviteten i prosjekt "Munnleg historie for alle" er innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av munnleg kjeldemateriale. 
Intervjuopptak er ein hovudaktivitet i alle delprosjekt. Slike intervjue er hyggelege samtalar mellom ein forteljar og ein intervjuar.  Samtalen handlar om  ting som forteljaren sjølv har opplevd, sett eller vore med på - altså der forteljaren er primærkjelde. Det kan vera levd liv i lokalmiljøet,  arbeidslivet, organisasjonslivet - eller samfunnslivet. Kvardagsliv eller deltaking i store historiske prosessar - kort sagt levd liv i alt sitt mangfald.  Sjå meir om forteljarrolla under "Ny forteljar?"

Samtalen vert filma. Eigaren av opptaket er forteljaren. Intervjuaren er  medeigar. Vi håpar - og oppmodar - forteljaren til å dela forteljingane sine. Det vil seia å la Memoar avlevera dei til Norsk Folkeminnesamling gjennom innsamlingsportalen Minner.no. slik vil framtidige forskarar få tilgang til dei. Me oppmodar  også forteljarane til å dela med samtida gjennom å la Memoar og / eller samarbeidspartnarane lokalt gjera det tilgjengeleg i museet eller på nett.

Forteljaren treng ikkje bestemma seg for om ho/han vil publisera før etter at opptaket er ferdig. 

Nedanfor her, fylgjer opptak som blir delte i dette prosjektet etter kvart som dei blir ferdige. 

Publiserte forteljingar i dette delprosjektet:

  • Nye innlegg Tekstfelt for presentasjonstekst / tekstsamandrag av intervju, innebygd video og informasjon om korleis ein kan linka til konkrete tidskodar: Videovindauge Stikkord om  innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - timar ...
    Lagt inn 30. jul. 2019, 06:13 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 1 av 1. Vis mer »Nye innlegg

lagt inn 17. jan. 2019, 14:13 av Bjørn Enes

Tekstfelt for presentasjonstekst / tekstsamandrag av intervju, innebygd video og informasjon om korleis ein kan linka til konkrete tidskodar: 

Videovindauge 
Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:  
https://vimeo.com/227415646#t=2h39m15s ) 

Hent utskriftsvennlig stikkordliste 

to eller tre spaltar med logg 
logg 
logg 

1-1 of 1