Samarbeid

Samarbeidet om munnleg historie i Hallingdal starta med prosjektet Krafttak for munnleg historie i 2018. I oktober vart det gjennom ført eit kurs på Hallingdal Museum i Nesbyen og ein dag med intervjuopptak på Ål Bygdearkiv.  Seinare har frivillige både i Nes Historielag og Memoar arbeidd med å dokumentera og tilgjengeleggjera intervjuopptaka, og å førebu vidare samarbeid. 

I august 2019 starta så prosjektet Munnleg historie for alle  (MHA).  Samarbeidspartnarane vart samde om å markera oppstarten nettopp i Nesbyen, i Hallingdal. av  prosjektet  Ein av medlemmene i styringskomiteen for prosjektet - Anne Marie Kollhus - bur i Nesbyen. Dei andre bur i Oslo og Bergen - begge stader er det omlag like langt med tog. Dermed var det lett å sjå at Nesbyen var det mest sentrale og - ikkje minst - mest CO2-nøytrale staden å markera oppstarten av prosjektet! Comments