Sjekkliste

Andre arbeidsnotat:

Denne sida er meint for "internt bruk" - for dei som samarbeider om delprosjektet. Det er ein kombinasjon av huskeliste for alt me må tenkja på for å få gjennomført eit vellukka prosjekt, og eit oversyn over kva me har gjort og kva som står att.   

Lista blir ført av:  Bjørn  -  epost bjorn@memoar.no. Send gjerne ein epost om du kan bvidra med noko, eller om du ser at noko som er utført ikkje er kryssa av! 
 
DatoHandling

Kontakt - utvikling
Respons

Fyrste idé - prosjektinnhald
Plan
Partnarskap
Epostliste
Budsjett og reknerskapskonto
Søknader
Startvedtak
Endeleg plan
Kursbevis
Ferdig plan:
Hovedbilde (foto 1000x200pxl)
Lokaler - kurs og opptak
Lunsj og andre måltid
Overnatting
Reise
 Dato Handling
Mobilisering
Invitasjonstekst
Detaljert program
Distribusjonsliste (sogelag etc)
Nettside
Facebookarrangement
Arr. i Ticketco
Mobilisering - epost
Annonsering
Mediautspel/PRM
Praktisk
Utstyrsliste
Batterilading
Avtaleskjema
Kursbevis
Gjennomføring
Intervjuavtalar
Signatur - avtaleskjema
Foto til blog og facebook
Dag 1 - Feltdagbok
Dag 2 - Feltdagbok
Dag 3 - Feltdagbok
Dag 4 - Feltdagbok
Bilag til rekneskapet
Evalueringsskjema
Backup opptak (Dropbox)
 Dato Handling

Etterarbeid
Blogginnlegg
Facebookinnlegg
Instagram
Rekneskap
Produksjonsplan
Kontakt frivillige
Redigering
Logg
Memoarpublisering
Avtale passordheving
Minner.no
Formiding
Artikkel / foredrag
Medieutspel
Publikumsarrangement
Fagseminar
Repetisjon / vidareutvikling
Sluttrapport og -rekneskap
Lansering av repetisjonsrunde
Undersider (1): Budsjett
Comments