Sjekkliste‎ > ‎

Budsjett

Takka vere støtte frå Sparebankstiftelsen DnB kan programmet på Stord i dagane 29-31 august og tre og ein halv dags etterarbeid gjennomførast utan store kostnader for samarbeidspartnarane. I dette budsjettforslaget har me foreslått at deltakarane betalar ei kursavgift på kr. 300,- som inkluderar lunsj. Sunnhordland Museum tar forarbeidet på drift og låner ut eigne lokale til kurset 30/8 og til intervjuopptak torsdag 29 og laurdag 31 august.  I tillegg bidreg Sunnhordland Museum med 12.000,- kroner i "friske pengar." Memoar dekker så resten, som utgjer 42.200,-  (37.500,- til forarbeid, gjennomføring og etterarbeid pluss 9.700 til opplæring av ny medarbeidar). 


Comments